Quản lý

04.62551777

Đà Nẵng

0511.6292777

Đống Đa

04. 66569777

Thái Hà

04.66719666

Trang chủ » Giới thiệu » Hướng phát tiển

Hướng phát tiển

Hướng phát triển

 -  Phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm tăng cao ổn định.

 -  Mở rộng phạm vi khách hàng trong và ngoài nước.

 -  Cung cấp những sản phẩm tốt nhất trên thị trường.

 -  Các thành viên trong công ty có thu nhập gắn kết với tốc độ tăng trưởng của Công ty, được tham gia cổ phần trong Công ty .